Norske flag
Livet i 78 år
shopcart_earthspinning

En kort oversikt over de forskjellige stadiene i helvete!!!
Selvbiografi?


Starten er den 15. mai 1945 - Ett helvetes liv begynner (eller MITT LIV begynner).
oDet som er blitt fortalt meg
oDet jeg husker
oDet å være eldst.
oAlltid få skylden når noe var galt.

1952 – 1959 Folkeskolen og framhaldsskolen
oDe første 3 skoleårene
oVinteren
o1954 Stammeskolen 1. gangen. Da var jeg 9 år. Ble sendt fra Bardu til Halmrast (ved Randsfjorden) på internatskole i 6 måner.
oArbeid for en onkel på snekkerverkstedet

1961 Skoleskip og den første turen til sjøs
oReisen til Stavanger
oSkoleskipet ingen hyggelige minner
oDen første båten 1961

1962 – 1965 Jobbe hjemme som maler i 4 år.
oAndre gangen på stammeskolen som egentlig var hyggelig, men ødela mye.
oAlle fisketurene.

1965 – 1967 Sjømann igjen
oEgentlig en befrielse
oGiftet i 1967 og fikk da en datter på 3 år på kjøpet. Hun døde 7 år senere.  Giftemålet var egentlig en feiltagelse som varte i 52 år.
oDet hente en del rare ting i løpet ev 52 år. Noe vil jeg ikke skrive om, kanskje senere.

Hundeoppdrettet (kan bli en egen bok)
oAlle bakdelene og den dritten som fulgte med
oEt hundeliv som man slett ikke ville ha.
oVar hundeoppdretter i ca. 40 år. Her hendte det mye rart.


Sykdom (arbeidsforhold, påkjenninger og til slutt uføretrygd)
oArbeidsforhold
oArbeidsmiljø
oPsykiske arbeidsforhold
oForeningsarbeide
oMed alt det helvete som fulgte med.

Lyspunktene – de få som fantes, vel, det ble etter hvert en del lyspunkter.
oEtter 75 friske år, ble det litt verre. Men nå er alt ved det gode.

Dette er noe av det jeg skal prøve å formidle på en noe forståelig måte.
Jeg vet det er vanskelig, men jeg er ved godt mot, og skal gjøre så godt jeg kan.
MVH
Tore Edlund


Jeg vedlegger: Forord og første kapittel.